Deze pagina is niet beschikbaar in het Frans. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Herbestemming grafische machines Speelkaartenmuseum

Musea Turnhout werkt aan een inhaalbeweging van de collectie-inventarisatie. In het kader daarvan werd het voorbije half jaar een waarderingstraject opgezet voor 58 historische, grafische machines die in een extern depot van het Speelkaartenmuseum zijn opgesteld. Het gaat vooral om snijmachines, kartonscharen, steendrukpersen, typopersen, reprocamera’s, graveermachines en machines uit de sector boekbinderij.

De cel Behoud en Beheer van het museum kon voor dit traject een beroep doen op enkele experten uit het werkveld. Het team verzamelde  de nodige informatie in verband met de functie van de machines, de fabrikant, de verdeler en de herkomst. Alle machines werden getoetst aan een aantal criteria waaronder de materiële toestand, de zeldzaamheid, de historische en wetenschappelijke waarde, de belevingswaarde, maar vooral ook of een soortgelijke machine al opgenomen is in de collectie van het Speelkaartenmuseum.

Na de quotering werd beslist welke machines bij de collectie blijven en welke herbestemd of afgestoten kunnen worden.

Dit gebeurt in drie fasen:

  1. Mei 2022: herbestemming naar andere musea en culturele instellingen in functie van de technieken die daar bestudeerd of getoond worden (gratis)
  2. Vanaf einde juni 2022: herbestemming naar privé-verzamelaars (tegen betaling)
  3. Einde augustus – september 2022: verkoop op twee veilingmomenten.

Dit is de lijst met werktuigen die herbestemd of afgestoten worden. Heb je interesse, stuur een mail naar behoudenbeheer@turnhout.be. Hou wel rekening met de verschillende fasen van dit project.